Skåne ligger under riksgenomsnittet för deltagandet i gynekologisk screening för livmoderhalscancer, och särskilt lågt är det i Malmö. Där kommer mindre än var tredje kvinna mellan 23 och 65 år till provtagningen. Orsaken ligger både hos kvinnorna och hos barnmorskorna.

Kvinnorna prioriterar familj och arbete när de känner sig friska, och barnmorskorna i Malmö har så många gravida att de ofta tvingas prioritera ner cellprovtagningsverksamheten.

Projekt startar snart

Men om två veckor startar ett projekt som ska ändra på det.  Regionstyrelsen anslår en miljon kronor och Hälso- och sjukvårdsnämnden en halv miljon till projektet som ska pågå ett halvt år.

Screeningverksamheten koncentreras till två mottagningar, med specialintresserade barnmorskor som får särskild utbildning.  Där ska man ha drop in, särskild telefonrådgivning för cellprovstagningen och information både på lätt svenska och andra språk i kallelserna.

Målet är att skapa lättillgängliga mottagningar dit alla kvinnor oavsett sexuell läggning, etniskt ursprung eller tradition ska känna att det är tryggt och naturligt att komma till.