Hur kan jag själv påverka min lön och vad kan jag göra tillsammans med andra? Och vilket ansvar, vilka skyldigheter och rättigheter har jag själv respektive arbetsgivaren och Vårdförbundet? Det är några av de frågor som medlemmarna kommer att få svar på om de anmäler sig till utbildningen.

Det är första gången som Stockholmsavdelningen vänder sig direkt till medlemmarna med en heldagskurs i ämnet. Tidigare har liknande kurser endast hållits för förtroendevalda, chefer och ledare.

– Det är dags att få lite skjuts på lönebildningen för våra medlemmar, det hoppas jag att den här kursen ska hjälpa till med, säger avdelningens vice ordföranden Anette Johansson.

Det finns två utbildningsdagar att välja mellan, den 27 september eller den 23 november.