Som Vårdfokus tidigare har rapporterat misstänker Södra Älvsborgs sjukhus, Danderyds sjukhus och Akademiska sjukhuset att någon eller några gör hål på sterilförpackningarna. Alla tre sjukhusen har gjort polisanmälningar.

Södra Älvsborgs sjukhus satte upp övervakningskameror och där har problemet upphört. Nu har även Akademiska sjukhuset satt upp kameror i avskräckande syfte.

– Vi har haft enstaka fall av misstänkt sabotage och har satt upp kameror efter en begäran från polisen, säger tillförordnade verksamhetschefen Rainer Dörenberg.

Fler kommentarer vill han inte lämna med hänvisning till att polisutredningen pågår.