För fjärde året i följd minskar tonårsaborterna. Det totala antalet aborter har dock under första halvåret ökat jämfört med samma period 2009 och är på samma nivå som första halvåret 2008.

Högst är aborttalen i kommunerna Malmö och Stockholm samt på Gotland. Lägst är siffrorna i Kronobergs, Blekinge och Jönköpings län.