Chefläkare Peter Rönnerfalk har utrett omständigheterna när en 26-åring avled efter att ha drabbats av hjärtstopp vid Midnattsloppets målgång i augusti.

– Just i det här fall bedömer jag att förseningen inte påverkade utgången. Men med respekt för den som drabbades ska vi se till att problemen med att ta hand om de många som kollapsade inte upprepas, säger han.

Det var fler än vanligt som sprang Midnattsloppet i Stockholm i år. Vädret var extremt varmt och många av löparna höll inte sin vätskebalans utan blev uttorkade. Loppet är kort, bara en mil, vilket innebär att många kommer i mål ungefär samtidigt.

Det var lugnt till elva då allt brakade loss. Inom tio-femton minuter fick vi en otrolig mängd kollapser. Sånt skapar en oro i hela folkhavet, det kan man se till exempel vid stora fotbollsmatscher, alla dras med och stör kanske ambulanser och sjukvårdare.


Många ambulanser ryckte ut, men utrymningsvägarna var inte säkrade så de hade svårt att hitta in. Flera dirigerades till andra patienter än dem de kallats ut till.Den ambulans som hämtade 26-åringen var egentligen utringd till en annan löpare.


Men Peter Rönnerfalk säger att när 26-åringen kollapsade vid mållinjen togs han om hand omedelbart av kvalificerad sjukvårdspersonal. Sedan omdirigerades hans ambulans eftersom Södersjukhuset redan var överbelastat. Det betydde en försening på åtta-tio minuter. Men mannens vitala parametrar följdes från första stund, det fanns defibrillator på plats.

 

Med högsta sannolikhet hade förseningen just i det här fallet liten om ens någon betydelse för utgången. Men nästa gång kan det ha betydelse, säger Peter Rönnerfalk.

 

Alla inblandade har fräschat upp rutinerna och diskussioner om hur samarbetet ska säkras har inletts mellan hälso- och sjukvården, arrangörernas sjukvårdsorganisation och trafikledningen.

 

När vi förväntar oss problem etablerar vi en ledningscentral ihop med polisen. Det här visar definitivt att vi måste ha en sådan syn nästa år, anser Peter Rönnerfalk.