I våras förlorade Vårdförbundet försöken att få igenom sitt krav på 45 minuters rast för mat och återhämtning under arbetspassen för ambulanspersonalen i Västmanland. 

Arbetsgivaren ville bara gå med på en halvtimme. Halvtimmesregeln var då redan införd och personalen lovad att få ta ut den när operatörerna sa till någon gång mellan klockan elva och klockan två.

På samma sätt skulle operatörerna säga till när kvällspersonalen kunde ta sin rast.  I praktiken visade det sig att för en del ambulanssjuksköterskor blev inte det förrän klockan elva på kvällen  – fast de hade börjat sitt arbetspass redan klockan fyra på eftermiddagen. 

Men efter tvisteförhandlingar i går har alla sjuksköterskor i ambulanssjukvården i Västmanland åtminstone rätt till övertidsersättning om de får vänta på sin rast i mer än fem timmar.