Det är en tredubbling av antalet arbetslösa nyutbildade sjuksköterskor visar färska siffror från Danske sundhedsorganisationers arbejdsløshedskasse.  Orsaken är sparbeting och personalneddragningar både på landets sjukhus och i kommunerna. 

– Det är allvarligt, både för den enskilda nyutbildade och för framtidens hälso- och sjukvård. Vi riskerar att en del av de nyutbildade sjuksköterskor som vi kommer att behöva i framtiden aldrig kommer igång i vården, påpekar Grete Christensen, ordförande i Dansk sygeplejeråd.

I augusti var arbetslösheten bland sjuksköterskor i Danmark 655 personer.  Av dem var två av tre nyutbildade.  Grete Christensen bedömer att arbetslösheten bland sjuksköterskor kommer att stiga ännu mer de närmaste månaderna eftersom fler neddragningar är att vänta under hösten. 

– Det blir varken färre patienter eller färre arbetsuppgifter för att man drar in sjukskötersketjänster. Tvärtom. Det är en farlig kurs som kommer att skada vården i längden, säger hon.