Så varmt som det var i juli får det inte vara. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i sin rapport från inspektionen på avdelningarna 8 och 9 på Centralsjukhuset i Karlstad, som genomfördes i mitten av augusti. Därför måste sjukhuset vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen till nästa sommar.

Problemen med värmen har påtalats i många år. Det hus där avdelningarna 8 och 9 är inrymda är nämligen ett provisorium, som lätt blir för varmt på sommaren (och för kallt på vintern).

Används tio år till

Visserligen ska det rivas så småningom, men det kommer sannolikt att användas i uppemot tio år till, eftersom olika enheter måste ”mellanlanda” där medan lokalerna byggs om i resten av sjukhuset.

Därför kräver Arbetsmiljöverket att problemen åtgärdas.

Arbetsmiljöverket påpekar i sin underrättelse till sjukhuset att vård av patienter är ett tungt arbete där man inte kan slå av på takten bara för att det är varmt. Verket understryker också de faror för patientsäkerheten som alltför hög värme innebär. Därför måste arbetsmiljön vara bättre än den var på avdelningarna 8 och 9 i somras.

Frist till nyår

Sjukhuset har nu till den 1 oktober på sig att kommentera Arbetsmiljöverkets synpunkter. Om Arbetsmiljöverket inte är nöjd med deras svar överväger man att förelägga sjukhuset att komma med en tidssatt handlingsplan senast vid årsskiftet.

– Ja, nu under den kommande vintern är det snarare kylan som blir problemet. Men då kan vi ju i alla fall vrida på värmen, säger Tomas Olsson, Vårdförbundets skyddsombud, som är nöjd med Arbetsmiljöverkets besked.

Föreläggandet kan, skriver Arbetsmiljöverket i sin underrättelse, komma att kombineras med ett vite, det vill säga hot om att böter ska utdömas.