Sjukhuset i Arvika har startat ett traineeprogram för nyutbildade sjuksköterskor. Målet är både att bredda sjuksköterskornas kompetens och få dem att stanna på sjukhuset.

– Vi ligger ju nära Norge och även om det inte är något stort problem så händer det ändå att våra sjuksköterskor försvinner till grannlandet, säger Elisabet Richardson, avdelningschef på en av sjukhusets medicinavdelningar.

För de nyutbildade sjuksköterskornas del innebär programmet en visstidsanställning på ett år – vilket numera inte är alldeles enkelt att få. Nio sjuksköterskor, varav åtta utexaminerades i juni, har valts ut till det första traineeprogrammet som startade 1 september och ska löpa under ett år.

Sjuksköterskorna kommer att få hospitera, göra studiebesök, varva kliniskt arbete med teori och växla mellan sex månaders anställning på medicinkliniken och sex månader på opererande specialitet. Även yrkesmässig omvårdnadshandledning med en extern handledare ingår i programmet.

Erfarna faddrar

De får också en egen fadder.

– Faddrarna är erfarna sjuksköterskor som har valts ut av avdelningscheferna. Faddern och den nyutbildade sjuksköterskan ska ha schemalagda träffar en gång i månaden där till exempel patientfall eller frågor som har med sjuksköterskans ledande ställning kan tas upp, säger Elisabet Richardson.

Det är ett stort steg att gå från att vara student till att bli legitimerad sjuksköterska. Men det är inte brister hos de nyutbildade som gör att sjukhuset i Arvika satsar på ett traineeprogram.

– Jag tror att de har behov av ordentlig handledning, och möjligheten att få stanna en längre period på en avdelning gör dessutom att de blir tryggare i yrkesrollen. Det känns roligt att kunna erbjuda de nyutbildade sjuksköterskorna det här.