Mötet är en avstämning av vad som hittills har åstadkommits och vad som måste till för att nå de åtta målen inom fem år. På onsdag ska en handlingsplan presenteras.

– Världen har kunskaperna och resurserna att nå milleniemålen, sa FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon när han tidigare i år presenterade en underlagsrapport inför generalförsamlingens nu inledda högnivåmöte.

Många länder har nått stora framgångar med flera av målen, men framstegen är ojämnt fördelade över jorden.  Omkring 1,4 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen och en miljard hungrar.  Trots att barnadödligheten minskade från 100 till 72 döda per tusen levande födda dör fortfarande nära nio miljoner barn om året före sin femårsdag.

350 000 dör under graviditet och förlossning 

Även om FN i en rapport inför mötet beräknar att mödradödligheten sakta sjunker dör fortfarande mer än 350 000 kvinnor om året i komplikationer under graviditet och förlossning.  Komplikationer som till största delen skulle ha kunnat undvikas. 

Antalet hiv-infekterade har stadigt sjunkit från en topp på 3,5 miljoner 1996 till 2,7 miljoner 2008 men ökar fortfarande i Östeuropa och Centralasien.  Antalet människor som dör i aids har också sjunkit i takt med att allt fler infekterade får tillgång till behandling.

Fem miljoner behandlades mot aids 

I slutet av förra året behandlades mer än fem miljoner människor mot aids.  Men mer än 17,5 miljoner barn har förlorat en eller båda sina föräldrar i sjukdomen.

Biståndsminister Gunilla Carlsson leder den svenska delegationen i New York.  Hon konstaterar att kvinnors situation ofta glöms bort i arbetet med att nå milleniemålen. 

 – Vi får inte bortse från att kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är en grundläggande jämställdhetsfråga. Sveriges röst är för alla de kvinnor och flickor i utsatta miljöer som inte bara förvägras vård, utan också sina möjligheter till inflytande, säger hon.