– Nikotinet har en nyckelroll i hjärnans utveckling och interagerar i hög grad med testosteron under fostertiden vilket gör pojkar extra känsliga, säger Matz Larsson, forskare i medicin och överläkare vid lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Plocka tändstickor på tid

Resultaten bygger på en undersökning av över 13 000 barn födda i Storbritannien en viss vecka 1958, som följs hela livet. Mammornas rökning under graviditeten är också kartlagd.

Vid elva års ålder testades barnens fysiska kontroll och koordination genom att de fick plocka upp tändstickor på tid, fylla i rutor på tid och kopiera en enkel figur. Barnen till mammor som hade rökt minst tio cigaretter om dagen under graviditeten hade svårare att klara testerna.

Rökningen kan påverka på flera sätt

Risken att skada barnets motoriska förmåga var tydlig i studien, men orsakerna kan vara flera.

– Nikotinet interagerar med acetylocholin, som är en viktig signalsubstans och budbärare när hjärnan formas under fostertiden. Men det kan också vara så att mammans rökning leder till att fostret drabbas av näringsbrist, säger Matz Larsson.

Enligt den andra av de två forskarna, professor Scott Montgomery på hälsoakademin vid Örebro universitet,  ger studien en större förståelse för hur neurologisk funktion är kopplat till en ohälsa som utvecklas senare i livet, som också hänger samman med rökning under graviditeten. Till exempel övervikt och graviditet.

Snabbare förlopp senare i livet

– Dessutom är även en liten påverkan i barnaåren viktig att notera. Det är inte sällan den kan kopplas samman med en snabbare funktionsnedsättning senare i livet, säger han.

Studien är publicerad i Journal of Epidemiology and community health.