Sedan november 2007 erkänner danska Arbejdsskadestyrelsen bröstcancer som arbetsskada vid långvarigt nattarbete. Nyligen hävdade dock forskare från Århus Universitetshospital att det inte är vetenskapligt belagt att risken för bröstcancer ökar när man arbetar natt.

Nu inväntar Arbejdsskadestyrelsen en stor rapport från WHO:s cancerforskningscentrum IARC. Under tiden kommer bröstcancer att fortsätta vara en arbetsskada.

Välkommet besked

Sjuksköterskeförbundet, Dansk Sygeplejeråd, välkomnar beskedet.

– Det är mycket viktigt att det inte skapas otrygghet bland våra medlemmar som har fått eller ansökt om ersättning. Vi avvaktar rapporten från WHO som förhoppningsvis kan ge svar om nattarbete och bröstcancer, säger ordförande Grete Christensen till Dansk Sygeplejeråd.