Intervjumetoden kallas BCFPI, brief child and family phone interview, och används redan i dag ute på mottagningarna. Från 1 november ska det finnas en central bup–linje dit alla i Hallands län kan ringa oavsett var de bor. På så sätt avlastas mottagningarna och förhoppningen är att väntetiderna ska minska.

Avancerad intervjumetod

BCFPI är en strukturerad metod från Kanada för att intervjua den vårdsökande. De som bemannar bup-linjen får ett stort ansvar att lotsa patienterna rätt. En del kan behöva akutvård medan andra kan vänta och få ett besök på mottagning om två veckor. Ytterligare någon bedöms höra hemma hos närsjukvården och kan få en remiss dit. På sikt ska man också kunna boka tid via bup–linjen.

Minska väntetiderna

I dag är väntetiden till det första besöket 30 dagar.

– Vi klarar det men det är besvärligt. Bup–linjen är ett sätt att säkerställa det på lång sikt. Vi vill också minska väntetiden till behandling från dagens 60–90 dagar till 30 dagar, säger Bengt Eliasson, ordförande psykiatrinämnden.

Bup–linjen ingår i ett forskningsprojekt och förhoppningen är att fler landsting ska haka på om det faller väl ut.