Det började med en insändare från en sjuksköterska och därefter har allt fler stämt in i kören av klagomål på städningen på länssjukhuset i Kalmar. Både patienter och anställda har vittnat om brister när det gäller städning på vårdsalarna, framför allt på toaletterna.

Personalen har slagit larm

Personalen på en ortopedavdelning skrev i ett debattinlägg i Barometern att de har slagit larm flera gånger om att det är smutsigt:

”På vår ortopedavdelning 16 ligger det bland annat patienter som opereras med konstgjorda leder i höft och knä. Här har vi strikta hygienrutiner och regler som bland annat innebär att dessa patienter måste duscha två gånger innan operationen med bakteriedödande medel. Vidare så är de allmänna hygienreglerna mycket hårda i allt patientnära arbete, bland annat spritar vi våra händer både före och efter varje fysisk kontakt med patienterna. Dessutom används engångs-plastförkläde och handskar i princip i varje patientkontakt. Men vad hjälper alla dessa hygienåtgärder när det är smutsigt i patientens övriga omgivning.”

Personalen beskriver konsekvenserna av att antalet städtillfällen har minskats och helt dragits in på helger – för att spara pengar. De anser att städningen bör förbättras både i kvalitet och volym och att helgstädningen bör återinföras.

Omgående granskning

Kritiken har uppenbarligen skakat om landstinget som nu lovar att snabbutreda frågan.

– Vi tar kritiken på största allvar, därför har vi omgående satt igång en granskning av hur städningen fungerar på samtliga enheter på sjukhuset. Samtidigt pågår sedan en tid en översyn av städprogrammet. Det arbetet kommer nu att intensifieras, säger Christer Holmgren, chef för landstingets serviceförvaltning som ansvarar för städningen.