Metformin är ett vanligt diabetesläkemedel som minskar insulinresistensen. Flera studier visar nu att patienter med typ 2 diabetes som behandlas med metformin har en betydligt mindre risk att drabbas av cancer, jämfört med andra diabetiker som inte fick metformin.

Slutsatsen som forskarna drar är att metformin kan ha en möjlig roll som anti-cancer medicin. Men än återstår mycket forskning och frågan är vem som ska bekosta den. Metformin tillhör de billigare läkemedlen mot diabetes och har funnits så länge att patentet gått ut och därför är de stora läkemedelsbolagen inte intresserade av att finansiera forskningen.

– Det vore lika oansvarigt att sluta forska, som att redan i dag uppmana människor med cancer att börja äta medlet. Först måste vi ha svar på våra frågor. Det säger Michael Pollak vid McGilluniversitetet i Montreal i Kanada till Sveriges Radio.