Troponin är ett protein i hjärtmuskelcellerna som enkelt kan analyseras med ett blodprov. På alla svenska sjukhus används det rutinmässigt vid diagnostik av hjärtinfarkt. Det behövs alltså inga nya analysmetoder eller instrument för att också rutinmässigt börja ta provet på patienter med förmaksflimmer.

– Testet kan därför inom kort tid hjälpa oss att ytterligare förbättra behandlingsresultaten vid förmaksflimmer, säger den ansvarige forskaren Ziad Hijazi vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

I blodprover som tagits i den så kallade RE-LY-studien för jämförelse av två olika blodförtunnande medel fann forskarna att hos de 57 procent av patienterna som hade mätbara nivåer av troponin fanns det en klart ökad risk för att drabbas av komplikationer.

I studien ingår drygt 6 000 patienter. I gruppen med de högsta troponinvärdena (cirka 10 procent) var risken för stroke eller annan allvarlig blödning dubblerad och risken för dödsfall tre gånger högre jämfört med övriga deltagare i studien. Även hos den tredjedel av patienterna med förmaksflimmer som hittills har uppfattats ha låg risk för att drabbas av stroke fanns en stark koppling mellan förhöjt troponin och sämre prognos.