St-läkaren Sofia Gerward har i sin forskning undersökt skillnaden i förekomsten av hjärtinfarkt, och risken att dö i infarkt mellan olika socioekonomiska grupper. Individer med låg inkomst, och särskilt ensamstående,  löper större risk att dö i hjärtinfarkt utanför sjukhus.

Hennes slutsats är att riskindivider som insjuknar snabbt och dör utanför sjukhus inte nås med förebyggande åtgärder.

– Vi måste bli bättre på att identifiera riskindivider för plötslig hjärtdöd och intensifiera det förebyggande arbetet hos dessa, säger Sofia Gerward, som disputerar den 17 september.

Hennes forskning visar också att ogifta, frånskilda, änkor och änklingar löper 30 till 40 procents risk att dö samma dag de får sin hjärtinfarkt. Motsvarande siffra för gifta är 20 procent.  Siffrorna är desamma för både män och kvinnor.

– Det är rimligt att anta att det avgörande för den som får en hjärtinfarkt är att det finns någon därhemma som kan ge tidig hjälp, säger hon.