Landstinget i Gävleborg anlitar återigen konsultbolaget Ledningsbolaget för att lägga förslag till hur sjukvården ska spara pengar. Som vanligt kommer konsulterna med ett relativt fyrkantigt förslag och föreslår att det ska finnas 1,15 sjuksköterska per vårdplats (nu är talet till exempel cirka 1,3 inom medicin, men det varierar ganska stort mellan olika avdelningar).

Förra gången Ledningsbolaget var i Gävleborg bjöds Vårdförbundet och andra fackliga organisationer in till diskussion i ett tidigt skede. Nu var det bara en slump att facket fick reda på vad som pågår. Och fortfarande får de fackliga organisationerna tvinga fram information.

Samma process i Varberg

I slutet av förra veckan samlades centrala samverkansrådet till ett extra möte, på de fackliga organisationernas begäran. På mötet medverkade en chef från sjukhuset i Varberg, Halland, som gått igenom samma förändring som det nu är tänkt att Gävleborgssjukhusen ska gå igenom.

Irene Strandqvist, vice ordförande i Vårdförbundet Gävleborg, tycker att det var bra att få den informationen – en del frågetecken rätades ut. Men hon är fortsatt kritisk till det som hon upplever som landstingets ovilja att informera facket.

– Samma information fick chefer på sjukhuset redan i slutet av augusti. Varför kunde inte vi ha fått den samtidigt? undrar hon.

Dåligt samarbete på sina håll

Konsekvensanalyserna av neddragningen har nu samlats in från de olika enheterna på sjukhusen. Avsikten var att de skulle göras i samarbete mellan chef och medarbetare. Men enligt Irene Strandqvist har det inte alltid gått till så.

– På en del håll har chefen låst in sig på sin kammare och gjort analysen själv. Det har inte varit någon delaktighet för medarbetarna, säger hon.

Slutgiltigt beslut om omorganisationen ska fattas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp den 2 november. Irene Strandqvist är kritisk mot att det kommer att bli ett tjänstemannabeslut.

– Politikerna tar inte sitt ansvar när de överlåter ett så här viktigt beslut till höga tjänstemän, säger hon.