Arbetsmiljöverket har låtit Statistiska centralbyrån ta fram statistik över hur vi mår på jobbet. Omkring 19 000 arbetstagare har intervjuats om arbetsorsakade besvär. Ungefär en tredjedel av dem svarar att de har haft besvär som har lett till sjukfrånvaro. De vanligaste anledningarna är fysisk belastning, stress och psykosociala orsaker.

Andelen med fysiska besvär har minskat sedan början av 2000-talet, medan de som har besvär som beror på psykiska påfrestningar på arbetet är ungefär lika många. Den utvecklingen gäller både kvinnor och män.

Stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor, och den näst vanligaste bland män. Bland kvinnorna är det framför allt arbetsförmedlare, socialsekreterare och kuratorer som är stressade. Bland män är det gymnasielärare i allmänna ämnen, socialsekreterare och kuratorer.

Under de senaste åren har antalet kvinnliga sjuksköterskor som har haft besvär, som inte beror på arbetsolycka, blivit färre. Under 2006 var de nästan 24 procent, vid den senaste mätningen var de 21,6 procent. Mönstret för kvinnliga läkare är det motsatta: Andelen med besvär har ökat från drygt 22 procent till nästan 26.