Drygt tio år efter att de gamla rekommendationerna kom publicerar Läkemedelsverket i dag nya riktlinjer kring akut öroninflammation. De viktigaste nyheterna är:

  • Barn mellan 1 och 12 år bör avvakta behandling. Det är en sänkning av åldersgränsen, tidigare låg den på 2 år. Antibiotika ges numera bara om det finns komplicerande faktorer som exempelvis svår värk, infektionskänslighet eller cochleaimplantat.
  • Barn under 1 år och ungdomar över 12 år med säkerställd öroninflammation bör antibiotikabehandlas.
  • Barn under 2 år med dubbelsidig öroninflammation bör behandlas liksom alla patienter med sprucken trumhinna.
  • Alla patienter som inte blir bättre med eller utan behandling ska träffa läkare efter två till tre dagar. Omgående vid försämring.
  • Ensidig, okomplicerad öroninflammation utan kvarvarande symtom behöver inte följas upp efteråt. Dubbelsidig öroninflammation hos barn under 4 år följs upp efter tre månader, äldre barn enbart om det finns kvarstående symtom.
  • Så kallade öronbarn, som insjuknar minst tre gånger under ett halvår eller fyra gånger om året, remitteras till öron–näsa–halsspecialist.

Läker ut av sig själv

Skälet till de ändrade rekommendationerna är att flera studier har visat att de flesta öroninflammationer läker ut lika bra av sig själva. Recidiv är lika vanligt med som utan behandling och följdsjukdomar är mycket ovanliga i dag. Men det är fortfarande viktigt att snabbt se varningstecken på mastoidit, en infektion som sprider sig. Tecken kan till exempel vara öronsmärta, feber och flytning ur hörselgången. Örat kan även stå ut eller ha en rodnad eller svullnad.

Många länder ser nu över sina riktlinjer och flera europeiska länder sätter gränsen för behandling ännu lägre, vid sex månaders ålder.