Efter ett stormigt personalmöte tvingades Kristina Lundmark  lämna sin arbetsplats – innan hon ens hade hunnit tala med sin personalgrupp.

Hon har haft olika chefsuppdrag på Akademiska sjukhuset sedan 1987, och varit avdelningschef för akutmottagningen i över fem år.

– Kan det här hända mig kan det hända vem som helst, säger hon.

Kristina Lundmark har protesterat mot överbeläggningar och begärt högre lön för sjuksköterskorna på akutmottagningen. För det anses hon vara illojal.

– Jag sa vad jag tyckte på personalmötet, och det kostade mig mitt jobb.

Ett misslyckande

Verksamhetschefen på akut- och rehabdivisionen, Urban Säfwenberg, säger att han inte anser att Kristina Lundmark har varit illojal mot sin arbetsgivare.

– Att avskilja en chef, utöver ordinarie chefsbyte, är alltid ett misslyckande för arbetsgivaren. Antingen för att det var en felrekrytering, eller för att man inte har lyckats hantera en känslig situation.

Samtidigt anser han att uppdraget för chefer – på alla nivåer – är att driva verksamhetens mål och de direktiv de får från ledningen. Den som inte kan det bör lämna sitt uppdrag.

– Det finns inte en enda första linjens chef som inte tycker att den egna personalen är värda en hög lön, men kan man inte hålla budget måste man följa uppdragna riktlinjer, säger Urban Säfwenberg.

Å andra sidan säger han sig förstå Kristinas dilemma.

– Att vara mellanchef är att befinna sig i en sorts gisslansituation där du ska försvara din verksamhet, samtidigt som du ska driva ledningens direktiv.

Kristina Lundmark själv säger att hon har hållit budget, och att anledningen till att hon drev frågan om högre lön var att den låga lönenivån gjorde att hon hade svårt att rekrytera  sjuksköterskor till akuten .

Spänd stämning

Vårdförbundet har begärt en tvisteförhandling om Kristina Lundmarks framtid.

Gun-Britt Lindkvist, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Uppsala, berättar att stämningen på akutmottagningen är spänd efter det som har hänt.

Arbetsgivaren har fortsatt att driva den organisationsförändring som Kristina Lundmark protesterade emot. En akutobservationsavdelning med 14 vårdplatser ska öppnas ett våningsplan under akuten.

Men mer personal kommer inte att anställas.

– Jag kunde inte stå inför min personalgrupp och säga att jag tyckte det var möjligt när jag inte tycker det. Redan nu har vi 839 patientbesök per anställd under ett år – att jämföra med akuten på Huddinge universitetssjukhus som har 500, säger hon.