En skala som fångar röntgensjuksköterskans kompetens. Det är ett avBodil Anderssons mål i sina fortsatta studier med sikte på en doktorsavhandling vid Högskolan i Jönköping. Hon berättade om skalan på ett seminarium om forskning som Svensk förening för röntgensjuksköterskor anordnade under den pågående röntgenveckan i Örebro.

Därför kan 500 röntgensjuksköterskor under den kommande månaden förvänta sig att få ett mejl från henne med ett frågeformulär som hon förstås gärna ser att de fyller i och skickar tillbaka.

En handfull forskare

Bodil Andersson var en av en dryg handfull forskare som deltog i seminariet. En annan var Berit Björkman, Högskolan i Jönköping. Hon hade många gånger fått frågan ”Varför ska jag forska – jag vill ju arbeta med människor?”

Hennes svar var helt enkelt att det är för att göra det bättre för de människor de arbetar med som också röntgensjuksköterskor bör forska och öka kunskapen.

Unga är vana vid forskning

Kent Fridell, Karolinska institutet, menade att dagens unga är vana att forska – redan på dagis undersöker de gurkor och tomater och så fortsätter det i grundskola och gymnasium.

 Och så ville han att det skulle fortsätta att vara – låt forskningsprocessen vara en del av vardagen. Men det fordrar modiga och visionära chefer och stöd från universiteten.

Saknar återkopplingen från radiologerna

Kerstin Hillergård, också Karolinska institutet, hade fokus på förhållandet mellan röntgensjuksköterska och radiolog. Förr arbetade man nära tillsammans, men med digitaliseringen har avståndet växt.

I dag är det inte ovanligt att röntgensjuksköterska och radiolog befinner sig på olika sjukhus. Ökade kvalitetskrav kräver någon form av återkoppling – i dag får man söka den hos kolleger, men mer måste till.

Försummat område

Maud Lundén, Göteborg, ville i sin forskning ta reda på mer om mötet mellan patient och röntgensjuksköterska, ett område som enligt henne är försummat. Och Gretha Olsson, Södermanland, framhöll att forskning också kan bedrivas i landstingets regi genom deras forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Nabi Fatah, slutligen, forskade på kommunikation genom tolk. Särskilt vid en röntgenundersökning med den korta tid man har till förfogande är det viktigt att tolkningen sker med hög kvalitet, något som tyvärr inte alltid är fallet.