En av initiativtagarna till projektet, Marie Klingberg Allvin, säger till Borlänge tidning att det finns många fler drabbade än de man har kännedom om och att det är viktigt att sprida kunskap om de flyktingar som utsatts för sexuellt våld så att de kan få bättre vård och stöd.

Projektet drivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Karolinska institutet i Solna och Uppsala universitet.  Pengarna från brottsofferfonden beräknas räcka i två år. Sedan tidigare har man också fått 150000 kronor från Centrum för klinisk forskning, rapporterar tidningen.