Till Lilla Erstagården kommer barnen för att få avancerad vård i livets slutskede; god omvårdnad och avancerad medicinsk vård i en hemlik miljö. Där finns plats för sju barn upp till 18 år och deras familjer. Barnen kan vårdas där en period för att sedan vårdas hemma, men de kan också avsluta sitt liv på Lilla Erstagården.