Medlemmarna efterfrågar den, lärosätena och verksamheterna likaså: beskrivningen av vad en röntgensjuksköterska är och vilken kompetens han eller hon ska ha. Men när Socialstyrelsen var klar med motsvarande beskrivning av sjuksköterskans arbete var det stopp. ”Det är inte vår uppgift”, sa verket och hänvisade till att examensordningen får duga.

Skriver själva

Beskedet fick Svensk förening för röntgensjuksköterskor i fjol och sedan dess pågår arbetet med att utarbeta ett dokument.

– Vi är alla ideellt engagerade i föreningsarbetet, så det tar sin lilla tid att bli klara, säger Gunnela Örnberg, ordförande i föreningen.

Det är hon och vice ordförande Bodil Andersson som har dragit det tunga lasset – vid sidan av sina ordinarie jobb. Den ena är verksam i Umeå, den andra i Lund.

– Men det finns Skype, säger Gunnela Örnberg. Vi har suttit åtskilliga timmar på varsitt håll och diskuterat och visat upp saker i kameran.

Bygger på sjuksköterskornas beskrivning

Så nu är man en bra bit på väg. Efter att ha tröskat förslaget i föreningens styrelse tre-fyra gånger passade föreningen på vid den just nu pågående röntgenveckan i Örebro att samla närvarande och intresserade medlemmar till en workshop för att samla in synpunkter på det förslag som de har arbetat fram.

– Det bygger på den kompetensbeskrivning som Socialstyrelsen har arbetat fram för sjuksköterskorna, men är förstås anpassad efter våra speciella villkor, berättar Gunnela Örnberg.

Under huvudrubriken ”Radiografins teori och praktik” har man samlat avsnitt om omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålning och medicin, kvalitet och patientsäkerhet samt vårdmiljö, specificerade i över 30 olika punkter. Dessutom innehåller dokumentet ett tjugotal punkter under rubrikerna forskning, utveckling, utbildning samt ledarskap.

På remiss i oktober

Resultatet av workshopen i Örebro ska styrelsen sedan knåda ihop till ett förslag som kommer att gå på remiss till medlemmar, lärosäten, ett urval verksamheter, Strålsäkerhetsmyndigheten, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening – och kanske några till.

– Vi hade en ursprunglig tidplan att vi skulle bli klara till röntgensjuksköterskans dag den 8 november, men den får vi nog rucka på. Men 2011 ska allt vara klart, säger Gunnela Örnberg.

Efterfrågad av många

Varför behövs då en kompetensbeskrivning? Socialstyrelsen tycker ju att det räcker med examensordningen.

– Vi behöver den för att få stöd i diskussioner med andra yrkesgrupper, säger Gunnela Örnberg.

Även röntgenavdelningar runt om i landet behöver veta vad en röntgensjuksköterska förväntas kunna för att planera sin verksamhet, och lärosätena för att utarbeta kursplaner.

– Så nu får vi väga vad som ska ingå och vad som kan lämnas utanför. Den får ju inte bli alltför detaljerad men heller inte för tunn, säger Gunnela Örnberg.