Mer än 100 000 av dessa kvinnor beräknas föda inom de närmsta månaderna enligt uppgifter från FN och situationen för deras barn är livshotande. Redan dör vart 20:e pakistanskt barn under sin första levnadsmånad. Den siffran kommer att stiga till följd av de svåra förhållanden som nu råder i stora delar av landet.

Många kvinnor kommer att tvingas föda i läger, eller andra tillfälliga boenden, utan tillgång till sjukvård eller rent vatten.

– Det är otroligt viktigt att vi får fler mobila sjukvårdsteam på plats snabbt, säger Kristina Granqvist, Rädda Barnens medarbetare på plats i Pakistan, som träffat flera av de gravida kvinnorna.