De har använt sig av en molekylär masspektrometisk avbildningsteknik, en metod som gör det möjligt att avbilda och kvantifiera distributionen av läkemedelssubstanser direkt i tunna vävnadssnitt med god upplösning efter att läkemedlet har administrerats.

– Vi har presenterat en lösning till ett mycket svårt problem inom läkemedelsutvecklingen, nämligen att kunna kvantifiera läkemedel och dess nedbrytningsprodukter direkt i vävnadssnitt, säger Per Andrén, huvudansvarig forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, i ett pressmeddelande

Studien är preklinisk, det vill säga den är inte gjord på patienter.