Häromdagen skrev SKTF:s ordförande, Eva Nordmark, på DN Debatt att det behövs en jämställdhetskommission för att få jämställda löner. Att Sverige har en extremt könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor arbetar inom olika sektorer, och där kvinnors arbete värderas lägre än män.

För någon månad sedan presenterade det statliga Medlingsinstitutet sin senaste statistik över löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Myndigheten tar inte ställning till lönediskriminering, men konstaterade att kvinnor tjänar ungefär 85 procent av vad män tjänar. Störst är löneskillnaden inom landstingen.

Diskriminering inom EU

När EU-kommissionen förra året lanserade sin kampanj för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor hade kvinnor inom unionen i genomsnitt 17,4 procent lägre lön än män. Störst var löneskillnaderna i Estland. Minst var de i Italien – fast det beror mest på att få kvinnor förvärvsarbetar i Italien.

Ingenstans har man kommit någonvart med att bryta lönediskrimineringen. Inte heller i Norge – som har en likalönekommission sedan några år tillbaka.

– Jag har pratat med kolleger i Norge, och de är inte nöjda. Idén med en kommission var bra, men den har inte uppnått några resultat, säger Vårdförbundets ordförande Ann-Karin Eklund.

Hellre än en lönekommission i Sverige önskar hon att politikerna tar sitt arbetsgivaransvar. Inte minst lokalt – i kommuner och landsting.

– Det är svårt när det handlar om våra gemensamma pengar. Men det är en överlevnadsfråga för den offentligt finansierade vården: Är lönerna inte konkurrenskraftiga går det inte att rekrytera den bästa kompetensen, säger hon.

Betald specialistutbildning

Anna-Karin Eklund tycker att ett litet, men viktigt, steg på vägen är betald specialistutbildning för förbundets medlemsgrupper. Det har visat sig att allt färre skaffar sig specialistkunskaper eftersom det inte lönar sig. Och det tycker hon är allvarligt.

– Under valrörelsen lovade både alliansen och Socialdemokraterna i Stockholm att ta fram en modell för att få fler specialistutbildade sjuksköterskor. Betald utbildning vore en ett sätt att visa att kvinnors kunskap värderas.

Inför avtalsrörelsen som drar igång under hösten kommer Vårdförbundet att fortsätta diskutera värderingen av medlemmarnas kunskap med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Vi såg det som en framgång när det skrevs in i avtalet som slöts 2008 att specialistkunskaper ska värderas högre. Det är ett litet steg i rätt riktning, även om vi har långt kvar till en rätt värdering av medlemsgruppernas kunskap, säger Anna-Karin Eklund.