– Vi har gjort en riskanalys och tagit fram ett förslag till handlingsplan som vi ska diskutera med de fackliga företrädarna under torsdagen, säger vårdenhetschefen Anette Svensson.

Hon vill inte berätta om detaljerna i handlingsplanen innan mötet med facken, men säger att hon håller med om att arbetsmiljön är dålig på många sätt och att det är mycket som måste åtgärdas.

Vårdförbundets representanter tycker det är bra att arbetsgivaren delar skyddsombudens uppfattning att arbetsförhållandena måste bli bättre.

– Det känns bra att vi kan ha en dialog och att de tar problemen på allvar. Nu ska vi gå igenom materialet och se vad vi tycker om det förslag till handlingsplan som arbetsgivaren har lagt fram, säger Johnny Wallin som är Vårdförbundets skyddsombud på akuten.