Personalen jobbar övertid, blir sjukskriven och slutar. Vårdförbundets skyddsombud, Johnny Wallin, har krävt att arbetsgivaren ska lösa den ohållbara situationen på akuten i Lund. Under eftermiddagen i dag har han fått ledningens svar.

– De håller med om att det är en otillfredsställande arbetsmiljö, men presenterar inte några åtgärder som löser situationen. I stället skriver de i allmänna ordalag att de ska se över bemanningen. Vi vill veta när och hur, säger Johnny Wallin.

Arbetsgivarens otillfredsställande svar har fått Vårdförbundet att, tillsammans med Kommunalarbetarförbundet, gå vidare med en tidigare inlämnad anmälan till Arbetsmiljöverket. Förhoppningen är att en inspektion från verket ska få arbetsgivaren att förstå allvaret i situationen.

– Folk slutar – något måste göras.