I somras träffades de nordiska hälsoministrarna och beslutade att det före årets slut ska finnas ett förbättrat informationsutbyte för att kunna stoppa olämplig personal att söka jobb. Händelsen med den danska kirurgen som blivit portad i Norge efter 29 felbehandlingar men fick jobb i Sverige ska inte kunna upprepas, lovade de nordiska hälsoministrarna.

Nordiska rådets välfärdsutskott vill gå ett steg längre och kommer redan i november att behandla frågan om ett gemensamt elektroniskt register för läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan sjukvårdspersonal med legitimation.