– Det är på de klinikerna som det brukar vara överbeläggningar som påverkar personalens arbetssituation, därför tittar vi extra noga på dem, berättar Pernilla Pehrson Niia, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg som är ansvarig för projektet.

I ett första steg har Arbetsmiljöverket redan haft kontakt med arbetsgivarna på de aktuella sjukhusen. Tillsynsmeddelanden har gått ut där sjukhusledningarna ska ge skriftliga svar på hur de hanterar överbeläggningar och vilka åtgärder som vidtas vad gäller personalens arbetsförhållanden.

I vissa fall kommer även Socialstyrelsen att medverka vid inspektionerna för att granska problemen ur patientsäkerhetssynpunkt. Men Socialstyrelsen säger att de i nuläget inte har resurser att medverka vid alla inspektioner.