EHEC har en tydlig säsongsvariation med fler som insjuknar under sommaren, men denna sommar har betydligt fler fall rapporterats än föregående tre år (se diagram).

Brunnsvatten kan vara smittkälla

Det finns flera förklaringar till den tydliga säsongsvariationen, skriver Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande. Ändrade vanor under sommaren med mer utevistelse, picknick, grillning, bad och mer kontakt med nötkreatur, får och getter ökar risken för EHEC smitta.

En del av ökningen sommartid skulle kunna förklaras med att många dricker vatten från egna brunnar på landet. Den här sommaren har flera utredningar gjorts kring misstänkt förorenat brunnsvatten på olika håll i landet.

Små barn drabbas värst

Barn i åldern 0 till 10 år är mest drabbade och utgjorde hälften av de inhemskt smittade fallen under sommaren. De yngsta barnen mellan 0 och 5 år dominerar alltid i denna grupp.

Under sommaren har fem fall av komplikationen HUS (Hemolytiskt uremiskt syndrom) kommit till SMI:s kännedom jämfört med två fall under vintern och våren i år. Samtliga fall är under 5 år. Då HUS inte är anmälningspliktigt finns det sannolikt fler fall som SMI inte känner till.

Inga dödsfall till följd av EHEC-infektion har rapporterats under året.