Långt gången överburenhet är förknippad med en rad risker för barnet, i värsta fall död. Därför brukar man sätta i gång förlossningen när graviditeten har pågått längre än 42 veckor.

Graviditetslängden bestäms numera ofta med ett ultraljud i vecka 16. Men att bedöma graviditetslängd via ultraljud bygger på föreställningen att alla lika gamla foster är lika långa.

Att det inte är så har flera studier visat. Kanske överskattar ultraljudsbestämningen systematiskt graviditetslängden för pojkar och underskattar den för flickor tänkte en forskargrupp vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Felklassificering 

Med uppgifter ur födelseregistret jämförde de pojkar och flickor födda i graviditetsvecka 39 till 43 under fem år på 70-talet med motsvarande grupp mellan 1995 och 2007. I den första gruppen bestämdes graviditetslängden utifrån mammans senaste menstruation, i den andra med ultraljud.

I den första gruppen sågs ingen skillnad i överburenhet mellan flickor och pojkar, fast sjuklighet och dödlighet var betydligt vanligare bland pojkarna.

Men med ultraljudsbedömningen klassades betydligt fler pojkar än flickor som överburna.  Samtidigt var risken för barnet att dö i livmodern 60 procent högre och risken att få ner avföring i lungorna före förlossningen 40 procent högre för de överburna flickorna än för de överburna pojkarna.

–  Den enda rimliga förklaringen är att det beror på en felklassificering, att den verkliga graviditetslängden är längre än beräknat, säger Alkistis Skalkidou, en av forskarna, läkare vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset.  

Tätare övervakning 

En tredjedel av dödsfallen bland flickor vid överburna graviditeter kan vara en följd av att graviditeten är feldaterad och i själva verket är ännu längre gången än man har trott.  

Forskarna vill inte att man slutar med ultraljud. Det är en bättre metod, inte minst för de möjligheter att upptäcka missbildningar som den ger. Astrid Skalkidou vill inte heller se ännu ett ultraljud.

– Men när diskrepansen är stor mellan det ultraljudet visar och datum för senaste menstruation behöver man övervaka de graviditeterna tätare om kvinnan går över graviditetsvecka 40. För att förvissa sig om att barnet mår bra i magen. Det kommer vi att göra, säger hon.