Beslutet har fattats av Karolinska institutets etikråd som menar att PC Jersild genom sitt författarskap och sitt uttalade intresse för medicinsk etik har bidragit till att det etiska medvetandet har ökat i såväl samhällsdebatten som vid Karolinska Institutet.

PC Jersild har under sin tid som medlem av Karolinska Institutets styrelse varit drivande för att medicinsk etik skulle bli ett utbildnings- och forskningsämne. Han har också skrivit en uppskattad handbok i medicinsk etik för läkarstudenter.

Etikrådet anser dessutom att PC Jersild har visat civilkurage genom att i olika forum initiera analys och diskussion i angelägna, ofta värdeladdade etiska frågor. Det skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Priset delas ut den 3 november 2010.