Det senaste årets turbulens med ekonomiskt fiffel på chefsnivå och kritiska diskussioner kring ordförandens höga lön har gjort att allmänhetens förtroende för organisationen har fått sig en rejäl törn.

Nu tas krafttag för att komma tillrätta med den försämrade ekonomin.

I dag har Röda korset tio regioner med egen administrativ chef.

– Det är naturligtvis kostsamt så därför tar vi bort regionstrukturen, säger Röda korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i ett pressmeddelande.

Flera av de 25 lokalkontor som finns i landet tas också bort.

I dag arbetar cirka 450 personer i organisationen. Målet nu är att komma ner till 300, vilket innebär att cirka 150 personer mister sitt jobb inom Röda korset.

Omorganisationen ska genomföras skyndsamt. Redan före jul ska det finnas beslut om vilka tjänster som försvinner och vilka lokalkontor som läggs ner.