Anne Boström, vårdenhetschefen på akutmottagningen, vill inte berätta vad sjuksköterskan skrev mer än att det var ”opassande”. Patienten går inte att identifiera, ändå tycker hon att det var mycket allvarligt.

– Den här gången gick det inte att identifiera, men kanske nästa gång, säger Anne Boström.

Händelsen har diskuterats i personalgruppen och många blev väldigt upprörda.

Ska införa riktlinjer

Nu ska akuten skaffa sig riktlinjer kring vad personalen får göra på sociala medier som Facebook.

– Sekretessen gäller ju som alltid men vi ska göra förtydliganden. Alla förstår nog inte vidden av hur många som läser, säger Anne Boström som inte känner till fler fall där personalen har gått över gränsen på nätet.

Hon vill också att hela Östergötlands läns landsting ska skaffa en gemensam policy, något som saknas i dag.

– Det är bra om arbetsgivaren har en samsyn så att alla gör på samma sätt.

Det omvända händer också, att arga patienter hänger ut vårdpersonal på nätet. Har ni någon strategi kring det?

– Nej det har vi inte diskuterat men det borde man också titta på, säger Anne Boström.