Vårdrelaterade infektioner utgör en stor del av de vårdskador som uppkommer i svensk hälso- och sjukvård. Därför satsar nu Socialstyrelsen på en omfattande granskning.

Vårdgivarnas centrala direktiv och verksamhetsuppföljning ska granskas genom enkäter till landstingen och regionerna. Därutöver ska Socialstyrelsen inspektera ett urval av sjukhusens vårdavdelningar och vårdcentraler.

Resultatet av tillsynen kommer att publiceras i en rapport i början av 2011.