En natt dog en patient i hjärtstillestånd på den onkologiska avdelningen sedan personalen förgäves hade tryckt på den knapp i väggen som var avsedd för akutlarm. Inte förrän efteråt fick personalen veta att knappen inte var i bruk utan att de skulle ha larmat via sjukhusets växel. 

Om patientens död berodde på att larmknappen inte fungerade är inte helt utrett, fallet är lex Maria-anmält. Men larmknappen är inte det enda problemet i  den nya byggnaden på Norrlands universitetssjukhus.

Sjuksköterskor blev inlåsta
 
Dörren till läkemedelsrummet på neonatalavdelningen har också krånglat. För att komma in i det rummet ska sjuksköterskorna dra sitt smartcard och knappa in en kod. Men flera gånger när de har behövt läkemedel akut har låset inte gått att låsa upp.
 
Vid två andra tillfällen har sjuksköterskor blivit inlåsta när dörren gått i baklås. I centralhallen står hinkar utplacerade när det regnar eftersom taket läcker.  Regnet har dessutom förstört golvet. Det har blivit guppigt, så patientsängar som dras genom hallen blir svårstyrda.
 
Redan för flera år sedan, när den nya byggnaden fortfarande var på planeringsstadiet, efterlyste personalen på avdelning Barn 3 en cytostatikabox till de nya lokalerna.  Då fick de reda på att den inte behövdes. Det skulle inte bli några problem eftersom den cytostatika som ges som dropp skulle hanteras i slutna system.

Kan gå vidare till Arbetsmiljöverket
 
Men då barn ska ta cytostatika i tablettform kan de ofta inte svälja tabletterna hela, utan personalen måste krossa dem först. Det frigör mycket ånga och damm som är farligt för personalen. Först sedan huvudskyddsombudet pekat på problemet fler gånger i våras flyttades den gamla cytostatikboxen över till de nya lokalerna.
 
När den skulle börja användas i höst visade det sig att den läcker. En ny kostar 100 000 kronor. Inte förrän huvudskyddsombudet Jenny Olsson på Vårdförbundet lämnade in en förhandlingsframställan för brott mot arbetsmiljölagen meddelade arbetsgivaren att en ny ska inhandlas.
 
De lokala skyddsombuden har också efterlyst skyddsrond i den nya byggnaden. När den togs i bruk  fanns det till exempel  inte någon plan för utrymning vid en brand.  Inom två veckor vill Jenny Olsson ha svar från arbetsgivaren. Annars går hon vidare och gör en anmälan till Arbetsmiljöverket.