Det var Riksföreningen för trauma och Riksföreningen för barnsjuksköterskor som hade en gemensam utbildningsdag på temat akut omhändertagande av barn. Ann-Charlotte Falk, sjuksköterska på Karolinska sjukhuset Solna och klinisk lektor vid Karolinska institutet i Stockholm, berättade om viktiga observandum när ett barn har slagit i huvudet.

När ett barn har fått en livshotande skada i huvudet kan det bli snabbt försämrat. En lindrig skada kan däremot ge diffusa symtom som illamående och huvudvärk, men det kan små barn ofta inte uttrycka.

– Ett litet barn kanske i stället blir blekt och tyst och vill inte äta, något som kan tyda på illamående, säger Ann-Charlotte Falk.

Symtomen ofta diffusa

De flesta blir bra inom en vecka, men ibland kan det ta flera veckor innan barnet är helt återställt. Symtomen kan vara diffusa; barnet kan bli fort trött och grinigt – ett tecken på överansträngning, kanske huvudvärk – och det kan bero på att hjärnan återhämtar sig, vilket inte syns på röntgen.

– Även om man på sjukhuset har sagt att allt är bra har barnet ändå fått ett slag mot huvudet, som gör att det kan behöva ta det lugnt, kanske i några veckor. Det borde man förbereda föräldrarna på, säger Ann-Charlotte Falk.