En prototyp av väskan hoppas de ska bli verklig om två år. De har nyligen lyckats ordna finansieringen av den. När den väl är klar är väskan tänkt att användas på exempelvis apotek, i tullen eller av läkemedelsagenter.

– Tekniken är inte bara tillförlitlig utan även enkel och billig, vilket är en förutsättning om den ska få genomslag i tredje världen, säger Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik vid Lunds tekniska högskola, i ett pressmeddelande.

Tekniken har sin upprinnelse i den forskning som Andreas Jakobssons svenska och brittiska kollegor vanligtvis ägnar sig åt: detektering av bomber och sprängämnen.

Den teknik de använder sig av kallas kärnmagnetisk resonans. När ett läkemedel stoppas i den tänkta väskan bestrålas det med radiovågor som ändrar rörelsehastigheten på atomkärnorna i de substanser som läkemedlet innehåller. När radiovågorna upphör skickas det ut en svag signal som är unik för varje ämne. Genom att mäta signalen kan man avgöra om läkemedlet är falskt eller äkta.

Analysen tar enligt forskarna bara någon minut att göra.