Slutbudet har legat färdigt i en dryg vecka. Kongressledamöter och avdelningar har informerats och fått komma med synpunkter. Nu är det dags att gå till beslut. 

I dag meddelade Vårdförbundets styrelse att kongressen kommer att sammankallas på tisdag nästa vecka för att säga ja, eller nej, till förslaget till nytt avtal med SKL.