– Karin är med sitt stora engagemang och intresse för patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor rätt person att få lasarettet att fokusera ännu mer på dessa frågor, säger sjukhuschefen Magnus Heiman i ett pressmeddelande.

Själv anser hon att lasarettet redan i dag har en god patientsäkerhet.

– Men samtidigt kan allting alltid bli ännu bättre. Patientsäkerhetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och att få vara med att utveckla dessa ser jag fram emot mycket .

Karin Wahlström-Persson har arbetat som vårdutvecklare vid lasarettet i Trelleborg i några år och före det arbetat både i Region Skånes hälso- och sjukvårdsledning och i olika förvaltningar. Hon tillträddesin nya tjänst den första april.