Barnen har bland annat drabbats av lunginflammationer. Enligt chefläkare Ann-Britt Bohlin, som talat med Ekot i Sveriges Radio, är det ovanligt med en sådan ansamling av lunginflammationer av den aktuella typen. Det stärker hypotesen att ombyggnationen har med utbrottet att göra.

Socialstyrelsen ska utreda om vården gjort något fel när de sjuka barnen drabbades. Sjukhuset har redan infört strängare hygienrutiner.

Svampinfektionerna har orsakats av Aspergillussvampen. Den ger inga symptom hos friska personer, men hos patienter med nedsatt immunförsvar kan svampsporerna vara livsfarliga.