Det är den franska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Afssap, som rapporterar totalt 25 fall av narkolepsi bland barn 10-15 år.

Av dem hade 23 vaccinerats med Pandemrix och två med ett annat vaccin. I Frankrike vaccinerades totalt 5,7 miljoner personer mot svininfluensa. I andra åldersgrupper sågs ingen ökning av antalet narkolepsi-fall.

Det svenska Läkemedelsverket har ännu inte analyserat de nya uppgifterna från Frankrike, men säger i en kommentar att det verkar gå i samma riktning som de svenska erfarenheterna.

Tidigare har det sagts att ökningen av antalet narkolepsi-fall i samband med vaccineringen har varit begränsad till Sverige och Finland. Studier om ett eventuellt samband pågår även i flera andra länder i Europa.