Hittills har ingen kunnat förklara varför 85 procent av alla typ 2-diabetiker som fetmaopereras får en normal sockeromsättning så fort. Man vet att sambandet mellan övervikt och typ 2-diabetes är starkt och att många blir friska genom att gå ner i vikt. Men det tar tid att gå ner i vikt. 

Eftersom tillfrisknandet från diabetes går så snabbt måste det vara andra processer än viktnedgång som ligger bakom. Kan vi identifiera och härma dem öppnas vägen för helt nya sätt att behandla typ 2-diabetes, säger Nils Wierup, en av forskarna bakom den planerade undersökningen.

 

Förändringar av tarmhormonernas effekter är en tänkbar faktor bakom det snabba tillfrisknandet. Man vet att hormonutsöndring från mag- tarmkanalen spelar en viktig roll för kroppens reglering av blodsockernivåerna och en gastric bypass-operation förändrar de förutsättningarna.

Enligt forskarna borde fetmakirurgi också drastiskt förändra mag- tarmkanalens bakterieflora då pH-värdet förändras så att andra bakteriesorter kan etablera sig.

För att få svar på om toerierna stämmer ska patienter som har typ 2-diabetes och som ska gastric bypass-opereras erbjudas att delta i studien. De ska följas genom provtagningar både före och i flera omgångar efter operationen.

 

Forskargruppen ska också använda friska och diabetessjuka grisar för experiment som inte kan utföras på patienter.

 

Vi menar inte att alla med typ 2 diabetes ska opereras men kanske vi kan lära oss att åstadkomma samma antidiabetiska effekt utan operation, säger Nils Wierup.