Kristina Lejon får priset för sitt entusiasmerande engagemang i alla delar av undervisningsprocessen inom flera av medicinska fakultetens utbildningar.

– Jag känner mig ytterst hedrad och oerhört glad att få detta pris. För mig är det en fröjd att arbeta med studenter i olika situationer. Känslan att se dem utvecklas i sin profession och kunskap är ett pris som jag får vid varje möte, säger hon i ett pressmeddelande.

Kommittén som utsåg Kristina Lejon har bestått av professor Kathrine Åhlström-Riklund, universitetslektorerna Bo Carlberg och Stig Jacobsson.

I sin motivering skriver kommittén bland annat att Kristina Lejon ”utvecklar nya uppskattade inslag i undervisningen som inte bara ger ämneskunskap utan också tränar studenterna i kritiskt tänkande. Hennes sätt att undervisa är engagerande, prestigelöst, uppdaterat, lyhört, tydligt och tålmodigt.”

Vid nomineringstidens slut hade totalt 13 nomineringar av 10 lärare inkommit, men valet av Kristina Lejon var enhälligt. Prissumman är på 50 000 kronor.