Utställningen Yrke i förvandling visar bilder från sjuksköterskors vardag i dag och för 90 år sedan. 1920-talsbilderna upptäcktes i en av Medicinhistoriska museets garderober, utan närmare uppgifter om vem som tagit bilderna eller varför de tagits.

”1914 bestämde man sig för att Sverige skulle få godkända sjuksköterskeutbildningar. Innan detta hade de sett mycket olika ut. Jag tror att bilderna togs för att visa upp utbildningen i Uppsala”, säger Eva Ahlsten från museet i ett pressmeddelande.

Förutom bilder får besökaren också ta del av berättelser och jämförelser mellan sjuksköterskor nu och då.