Att fysisk aktivitet minskar risken för olika sjukdomar och ökar livslängden är känt sedan länge. Olika forskningsrapporter brukar komma fram till att vi behöver röra på oss minst en halvtimme om dagen, andra talar om minst en timme per dag.

Men kan även låg fysisk aktivitet minska risken att dö i förtid och öka livslängden? Det ville de taiwanesiska forskarna bakom studien ta reda på.

Under åtta år har forskarna följt drygt 400 000 personer som fick svara på frågor om hur fysiskt aktiva de är.

Drygt hälften av personerna bedömdes vara fysiskt inaktiva. De som hade låg fysisk aktivitet, en kvart om dagen, hade ändå 14 procent lägre risk att dö under uppföljningstiden och deras förväntade livslängd ökade med tre år.

För varje kvart ytterligare minskade risken att dö under uppföljningstiden med 4 procent. Enligt studien finns det ett tydligt samband mellan mängden fysisk aktivitet och risken att dö. Störst hälsovinst gör de som är mycket fysiskt aktiva. Men forskarnas slutsats är att även låg fysisk aktivitet ger en stor hälsovinst och att det är enklare att få den stora grupp människor som är fysiskt inaktiva att röra på sig 15 minuter per dag.