Det har funnits en oro för att EU-kommissionen inte skulle gå med på att höja kraven på grundläggande skolutbildning från 10 till 12 år. Men när förslaget nu presenteras så blev det till slut 12 år.

Enligt EU-kommissionen har yrkena utvecklats så mycket de senaste åren att en grundläggande utbildning på minst 12 år är nödvändig. De allra flesta av EU:s medlemsländer har redan i dag det kravet, men nu ökar trycket på samtliga länder att införa det.

Kraven på att den som arbetar inom hälso- och sjukvård i annat land har tillräckliga språkkunskaper ökar också. Myndigheterna ges möjlighet att genomföra språktest för den som har godkänts enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.

EFN, sjuksköterskornas europeiska organisation, ställer sig mycket positivt till förslaget från EU-kommissionen och säger att det egna lobbyarbetet när det gäller utbildningens längd och språkkrav har gett resultat.

EU-kommissionen föreslår också, som väntat, införandet av ett legitimationskort för att underlätta rörligheten mellan länderna.